Potilasasiamies

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on potilasasiamies, joka antaa tietoa potilaalle tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi.
 
Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, esimerkiksi jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Terveystalon potilasasiamies toimii myös itsenäisten ammatinharjoittajien ja ammatinharjoittajayhtiöiden potilasasiamiehenä Terveystalon toiminnan osalta.
 
Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin, eikä siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovirhe tai -vahinko. Potilasasiamiehen tehtäviin ei myöskään kuulu antaa selvityksiä tai ratkaisuja Terveystalon puolesta. 

Ennen kuin otat yhteyttä potilasasiamieheen

Terveystalon henkilöstö on vastuussa siitä, että asiakkaamme saavat oikeaa ja turvallista hoitoa. Voit tukea meitä olemalla itse mahdollisimman hyvin perillä sairautesi luonteesta ja hoitosuunnitelmastasi. On tärkeää, että kysyt, kun et ymmärrä jotakin asiaa. Potilaan muistilista auttaa hahmottamaan asioita, jotka tukevat hoitosi toteutumista.
 
Mikäli jokin hoitoon liittyvä asia on jäänyt epäselväksi tai olet tyytymätön hoitoosi ja/tai kohteluusi, kannattaa asiaa selvittää ensisijaisesti hoitoa antaneen henkilön tai hänen esihenkilönsä kanssa. Avoimella keskustelulla voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset sekä korjata puutteet saman tien, eikä muita toimenpiteitä tarvita.
 
Yhteyden Terveystalon toimipaikkaan ja/tai sinua hoitaneeseen henkilöön saat parhaiten soittamalla asiakaspalveluumme 045 7734 9974 tai 030 6000*. 
 
Vaihtoehtoisesti voit antaa palautetta asiakaspalautelomakkeemme kautta, jolloin asiasi otetaan käsittelyyn sinua hoitaneessa toimipaikassa.

Potilasasiamiehen yhteystiedot

Voit varata itsellesi soittoajan numerosta 030 633 9520‚Äč.
 
Tavoitat potilasasiamiehemme myös sähköpostilla osoitteesta potilasasiamies@terveystalo.com
Huomioithan, että sähköpostilla ei ole turvallista lähettää potilas- tai henkilötietoja.
 
Terveystalon potilasasiamiehinä toimivat Riitta-Liisa Karhunen, Johanna Toivonen ja Sanna Sarin.

Terveydenhuollon muistutus ja kantelu

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) todetaan, että terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Jos potilas ei kykene itse tekemään muistutusta tai hän on kuollut, sen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä. Jos asiassa ei ole tehty muistutusta, ja valvontaviranomainen arvioi, että kantelu on tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena, viranomainen voi siirtää asian asianomaiseen Toimipaikkaan käsiteltäväksi. Lue lisää terveydenhuollon muistutuksesta ja kantelusta Valviran sivuilta.
 
Kantelu tehdään suoraan aluehallintoviranomaiselle (AVI:lle) tai Valviraan.

Sosiaalihuollon muistutus ja kantelu

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus tai kannella saamastaan sosiaalihuollon palvelusta. Ennen muistutuksen tai kantelun tekemistä on suositeltavaa selvittää asiaa palautteena sosiaalihuollon palvelua antaneessa toimintayksikössä, jossa voidaan selvittää asiassa mahdollisesti tapahtuneita puutteita tai virheitä. 
 
Jos asiassa ei ole tehty muistutusta, ja valvontaviranomainen arvioi, että kantelu on tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena, viranomainen voi siirtää asian asianomaiseen Toimipaikkaan käsiteltäväksi. 
 
Huom! Potilasasiamiehen tehtäviin ei kuulu neuvonta sosiaalihuollon asioissa. Jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies, jonka tehtävänä on neuvoa sosiaalihuollon asiakkaita heidän asemaansa ja oikeuksiinsa liittyvissä kysymyksissä.
 
Lue lisää sosiaalihuollon muistutuksesta ja kantelusta Valviran sivuilta.
 
Kantelu tehdään suoraan oman alueen aluehallintoviranomaiselle tai Valviraan.
 

Potilasvahinkoilmoitus

Jos potilaalle tai hänen omaiselleen herää epäily hoitovirheestä, asiasta on mahdollista tehdä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle. Tällöin asian selvittää ja ratkaisee Potilasvakuutuskeskus. Terveystalon potilasasiamies neuvoo ja avustaa tarvittaessa vahinkoilmoituksen tekemisessä.