Hannu Hätinen HH

Hannu Hätinen

Psykoterapeutti

Psykoterapeutti (Kela-kelpoisuus), työnohjaaja, terapeutti, neuropsykiatrinen kuntouttaja, perehtynyt lyhytterapiaan

Esittely

Minulla on pitkä työkokemus lastensuojelun ja perhekuntoutuksen puolelta. Minulla on myös erityisosaamista neuropsykiatrisesti oirelevien lasten kuntoutuksesta ja heidän perheidensä kanssa työskentelystä. Tarjoamani psykoterapian ja neuropsykiatrisen ohjauksen menetelmät perustuvat dialogiin, psykoedukaatioon (ohjaus ja neuvonta) sekä kognitiivisiin, psykodynaamisiin ja lyhytpsykoterapiamenetelmiin. Olen kehittänyt erityisesti neuropsykiatrisesti oireleville henkilöille ja heidän perheilleen suunnatun terapiamenetelmän, jonka avulla neuropsykiatrisia oireita voidaan helpottaa tai kuntouttaa kokonaan sekä antaa tietoa ja käytännön ohjausta arjen haasteisiin neuropsykiatrisesti oirelevien lasten vanhemmille sekä heidän kanssaan työskenteleville eri ammattiryhmille. Minulle voit varata ajan psykoterapian lisäksi neuropsykiatrisesti oireilevien lasten perheiden tukikäynnille sekä neuropsykiatristen oireiden arvioon vastaanotolle lääkärin lähetteellä.


Vastaanotto

Otan vastaan: Kaiken ikäiset asiakkaat.


Asiantuntijan palvelut


Toimipaikat

  • Terveystalo Kuopio
  • Terveystalo Siilinjärvi

Kielitaito

suomi (äidinkieli)