Elina Kallio EK

Elina Kallio

Psykoterapeutti

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti

Esittely

Olen kognitiivis-analyyttisen viitekehyksen psykoterapeutti ja tarjoan lyhytterapiajaksoja sekä yksittäisiä konsultaatiokäyntejä työterveyshuollon ja vakuutusyhtiöiden asiakkaille. Pohjakoulutukseltani olen sairaanhoitaja ja minulla on lähes 15 vuoden työkokemus aikuisten psykiatrian erikoissairaanhoidosta. Minulla on laaja-alaista työkokemusta sekä psykoterapeuttista osaamista erilaisiin elämänkriiseihin ja mielenterveyden ongelmatilanteisiin liittyen (esim. masentuneisuus, ahdistuneisuus, unettomuus, tunne-elämän säätelyvaikeudet, ihmissuhdevaikeudet, työssäjaksamisen tai vanhemmuuden haasteet). Psykoterapeuttina minulle on tärkeää luoda lämmin, turvallinen, tasavertainen ja luottamuksellinen hoitosuhde asiakkaan kanssa. Työtäni ohjaa vahva ammattietiikka. Vastaanotolleni ovat tervetulleita yli 16-vuotiaat asiakkaat. Tapaamiset on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden välityksellä.


Vastaanotto

Otan vastaan: Aikuiset. Yli 16 vuotiaat lapset. Ikäihmiset.


Asiantuntijan palvelut


Toimipaikat

  • Terveystalo Itäkeskus

Kielitaito

suomi (äidinkieli), englanti