Mikael Saarinen MS

Mikael Saarinen

psykologi, psykoterapeutti

Kokenut psykologi ja psykoterapeutti

Esittely

Olen erikoistunut työstressin, uupumuksen, uniongelmien ja kiusallisten tunteiden kanssa työskentelyyn lyhytterapeuttisin menetelmin. Pääviitekehykseni on kognitiivis-analyyttinen. Minulla on kokemusta erilaisten traumaattisten kriisien ja elämäntilanteiden hoitamisesta toimittuani pitkään Suomen Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmässä. Olen täydennyskoulutuksen sekä kirjoitus- ja tutkimustyöni kautta perehtynyt tunteiden kanssa työskentelyyn oli sitten kyse yksilöllisistä tai työyhteisön vuorovaikutukseen liittyvistä ongelmista. Olen valmentanut pitkään asiantuntijoita ja esimiehiä niin työhyvinvoinnin, jaksamisen, arvojen, tavoitteiden, johtamisen kuin työyhteisön kehittämisen teemoista. Experienced psychologist and psychotherapist (Cognitive Analytic). Specialist in short-term psychotherapy, psychosocial crisis interventions and emotion focused therapy.

Vastaanotto

Otan vastaan: Kaiken ikäiset asiakkaat.

Asiantuntijan palvelut

Toimipaikat

  • Terveystalo Kamppi

Kielitaito

suomi (äidinkieli), englanti