Mira Svahn-Airos MS

Mira Svahn-Airos

Työterveyshoitaja

Työterveyshuollon ammattihenkilö

Esittely

Olen työterveyshoitaja ja tehtävänäni on edistää työntekijöiden hyvinvointia sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä, joka ehkäisee sairauksia ja vaivoja. Tehtäviini kuuluu työyhteisöjen työ- ja toimintakykyä edistävien toimintojen suunnittelu, koordinointi, toteutus ja seuranta yhteistyössä muiden työterveyshuollon ammattiryhmien, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi huolehdin yhteistyössä asiakasyritysten kanssa työterveyshuollon toimintasuunnitelmien laatimisesta ja korvauksiin liittyvästä ohjauksesta, seurannasta ja muusta yhteistyöstä. Vastaan myös aktiivisesta yhteydenpidosta ja hyvään työterveyshuoltokäytäntöön kuuluvien toimintamuotojen toimeenpanosta.

Vastaanotto

Otan vastaan: Kaiken ikäiset asiakkaat.

Asiantuntijan palvelut

Toimipaikat

  • Terveystalo Lahti Työterveys Hämeenkatu 15

Kielitaito

suomi (äidinkieli)