Työterveyden lyhytpsykoterapia

Psykoterapia on ihmisen psyykkisen terveyden, työkykyisyyden ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävä psykologinen hoitomuoto, jossa keskeinen menetelmä on keskustelu psykoterapeutin kanssa. Työskentelyn tukena käytetään usein erilaisia kotitehtäviä ja psykoterapiakäynneillä tehtäviä harjoituksia ja toiminnallisuutta. Psykoterapiaa käytetään psyykkisen kuormituksen ja mielenterveyden ongelmien hoidossa ja sen tavoitteena on paitsi lievittää psyykkistä kärsimystä ja parantaa toimintakykyä, myös tukea psykologista kasvua ja kehitystä sekä lisätä ihmisen valmiuksia itse kohdata haastavia asioita.

Työterveyden lyhytpsykoterapia

Työterveyden lyhytpsykoterapiaa suositellaan erityisesti lievistä tai keskivaikeista masennus- ja ahdistusoireista, työuupumuksesta, pelko- tai paniikkioireista, ihmissuhteisiin liittyvistä ongelmista tai jännittämisestä kärsiville. Lyhytpsykoterapiasta on hyötyä myös erilaisissa elämän kriisi- ja muutostilanteissa, jotka aiheuttavat ihmiselle psyykkistä kuormitusta ja oirehdintaa ja voivat heikentää työkykyä. Työterveyden lyhytpsykoterapia on vaikuttava hoitomuoto ja sillä voidaan lisätä psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä, vähentää mielialaoireita sekä tukea työhön paluuta ja ennaltaehkäistä sairauspoissaolojen tarvetta. Työterveyden lyhytpsykoterapia kestää tyypillisesti 10 - 20 tapaamista.

Lyhytpsykoterapia voi sisältyä mm. työterveyssopimuksiin tai työnantajan vakuutus voi sen kattaa. Lähetteen saa oman työterveyslääkärin arvion perusteella. Kysy työnantajaltasi, kuuluuko lyhytpsykoterapia työterveyssopimukseen tai onko siihen mahdollista saada työnantajan tukea maksusitoumuksen kautta. Kun käytössä on lähete, työterveyden lyhytpsykoterapiaan voi varata ajan täältä.

Työterveyden lyhytpsykoterapia lyhyesti

  • hoidollinen, tavoitteellinen psykoterapiaprosessi psykoterapeutin kanssa
  • työ- ja toimintakykyä tukeva vaikuttava hoitomuoto
  • tavallisesti 10-20 käyntiä työterveyslääkärin tai -psykologin lähetteellä

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.