Masennus ja sen hoito

Masennus eli depressio on yleinen sairaus, johon vuosittain sairastuu pari prosenttia väestöstä. Depression oireita ovat mm. masentunut mieliala, mielihyvän menetys, itsesyytökset, väsymys ja uupumus, ruokahalun ja painon muutos, itsetuhoiset ajatukset sekä itseluottamuksen menetys.

Masennus ja sen hoito

Perinnölliset tekijät ja persoonallisuuden piirteet voivat altistaa masennuksen alkamiselle, mutta yleensä tunnistetaan yksi tai useampia laukaisevia tekijöitä kuten menetyksiä, pitkittynyttä surua, sairauksia, riitoja, loukkauksia, vammautumisia, epäoikeudenmukaista kohtelua, ylivoimaista stressiä tai päihteiden käyttöä.

Masennuksen hoito

Masennuksen hoidossa on tärkeää hyvä tutkiminen. Tietyt somaattiset tilat voivat aiheuttaa masennusta. Joka tapauksessa on aina tärkeää pyrkiä tunnistamaan laukaisevia tekijöitä ja masennuksen vaikeusastetta. Tämän tutkimisen perusteella suunnitellaan hoitoa, johon usein kuuluu psykoterapeuttista, tukea-antavaa keskustelua, uusien näkökulmien etsimistä ongelmallisiin tilanteisiin, haitallisista toiminta- ja ajattelutavoista eroon auttamista ja oireenmukaista lääkehoitoa, mikä yleensä huomattavasti nopeuttaa toipumista. Sairausloma on vaikeimmissa tilanteissa usein tarpeen. Masennuksen uusiutumisen ehkäisemiseksi on psykiatrin kanssa hyvä miettiä pidempiaikaisen psykoterapian aloittamista.

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.