Neuropsykiatristen ongelmien tutkimus ja hoito

Useimmat neuropsykiatriset oireyhtymät mukaan lukien ylivilkkaus-, keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöt ilmenevät jo lapsuusiällä ja tulevat diagnosoiduksi jo silloin. Samoin tarvittavat hoidot suunnitellaan varhaisvaiheissa. Kuitenkin osa lievemmistä häiriöistä voivat ilmetä vasta nuoruus- tai varhaisessa aikuisiässä tai niihin osataan kiinnittää huomiota vasta silloin. Osa varhaisista häiriöistä myös jatkuu aikuisikään. Myös aivovammmat, aivoverisuonisairaudet ja myöhemmällä iällä muistisairaudet ilmenevät neuropsykologisin oirein.

Neuropsykiatristen ongelmien tutkimus ja hoito

Aina ei ole selvää, onko ensisijaisesti käännyttävä neuropsykologin, neurologin vai psykiatrin puoleen. Usein tarvitaan useamman ammattilaisten yhteistoimintaa oikean diagnoosin ja sopivimman hoidon ja kuntoutuksen löytämiseksi. Erotusdiagnostiikka vaatii usein laaja-alaisesti sekä psykiatrista että neurologista tutkimusta unohtamatta lääkeaineiden ja päihteiden käytön mahdollisuutta oireilun takana. Hoito- ja kuntoutusmuotojen valinnasta ovat vastuussa aina lääkärit.

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.