Neuropsykologi

Neuropsykologisella tutkimuksella arvioidaan kognitiivista suorituskykyä eli tiedonkäsittelyyn liittyviä toimintoja. Kognitiivisia toimintoja ovat muun muassa tarkkaavaisuuden säätelyyn, toiminnan ohjaukseen, muistiin ja oppimiskykyyn, kielellisiin taitoihin ja näönvaraiseen hahmotukseen liittyvät toiminnot. Neuropsykologiseen tutkimukseen voi hakeutua, jos itse havaitsee muutoksia tiedonkäsittelytoiminnoissaan. Myös omaiset, esimies tai työtoverit voivat kiinnittää huomiota muuttuneeseen suorituskykyyn. Yleensä neuropsykologiseen tutkimukseen hakeudutaan lääkärin lähetteellä.

Neuropsykologi

Neuropsykologiseen tutkimukseen lähettämiseen syitä voivat olla:

  • muistiongelmat
  • työkykyongelmat
  • stressi- ja uupumusongelmat
  • alkoholin liikakäyttö
  • mielenterveyshäiriöt
  • neuropsykiatriset oireyhtymät, esim. Asperger-oireyhtymä
  • oppimisvaikeudet, esim. lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, matematiikan oppimisvaikeudet, yleiset kielelliset vaikeudet (dysfasia), hahmottamisvaikeudet ja tarkkaavaisuushäiriöt (ADHD)

Neuropsykologinen ohjanta

Neuropsykologi voi neuropsykologisen tutkimuksen perusteella suositella ohjantajaksoa. Ohjantajakson pituus on yleensä 1–5 käyntiä. Ohjantakäyntien aikana potilas saa tarkempaa tietoa neuropsykologisessa tutkimuksessa esille tulleista suorituspuutoksistaan. Lisäksi ohjantakäyntien aikana harjoitellaan kompensaatiokeinoja tiedonkäsittelyn vaikeuksien lievittämiseksi ja toimintakyvyn kohentamiseksi.

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.