Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologinen tutkimus tarkoittaa ihmisen tiedonkäsittelyn toimintoja toimintojen arviointia (kognitiivisia toimintoja) eli kielellisiä taitoja, havaintotoimintoja, tarkkaavaisuutta, muistia, vuorovaikutusta ja tunne-elämää. Neuropsykologinen tutkimus on kokonaisvaltainen arvio potilaan kognitiivisista toiminnoista. Terveystalossa tutkimuksen tekee neuropsykologi.

Neuropsykologinen tutkimus

Tutkimusta voidaan tarvita esimerkiksi aivojenvammojen ja sairauksien, kehitysvammojen ja keskittymisvaikeuksien arvioimisessa. Tutkimusta voidaan käyttää tiedonkäsittelyn toimintojen arviointiin myös psykiatrisissa sairauksissa kuten masennuksessa.

Neuropsykologisessa tutkimuksessa kootaan tietoja haastattelun, testitehtävien ja kyselyjen avulla - asiakkaan luvalla voidaan haastatella myös läheistä henkilöä esimerkiksi jos kysymyksessä on tarkkaavaisuuden tai muistamisen arviointi. Joskus neuropsykologiseen tutkimukseen tarvitaan enemmän kuin yksi tapaamiskerta. Neuropsykologit voivat toteuttaa myös neuropsykologista kuntoutusta.

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.