Työuupumuksen tutkimus ja hoito

Työuupumusta koetaan yleensä pitkittyneen stressin ja työstressin seurauksena. Työuupumus ei ole sairaus, mutta siinä piilee riski sairastua muihin psyykkisiin sairauksiin kuten masennukseen ja unihäiriöihin. Työuupumus on myös työkyvyttömyyttä lisäävä tekijä.

Työuupumuksen tutkimus ja hoito

Työuupumuksen hoito

Mikäli työkyky on alentunut tai epäilee itsellään työuupumusta on syytä hakeutua työterveyslääkärille tai psykologille. Vastaanotolla arvioidaan terveyden tilaa sekä työn vaikutusta terveyteen. Arviointi tehdään yleensä vain potilasta haastattelemalla, mutta työterveyshoitajalla ja lääkärillä on myös edellytykset saada taustatietoa työpaikalta esimerkiksi esimieheltä tai työsuojeluhenkilöiltä.

Työuupumuksen diagnosointi perustuu vahvasti lääkärin näkemykseen potilaan tilanteesta, koska työuupumukselle ei ole käytössä tarkkaa luokittelua. Samalla arvioidaan sairausloman tarve ja mahdollinen lääkehoito. Joskus työuupuminen aiheuttaa niin voimakkaita uupumuksen oireita, että potilaan työnkuvaa tulee muuttaa uupumuksen hoitamiseksi. Toisinaan on tarpeellista saada asiasta myös psykiatrin arvio.

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.