Uni ja vireys

Uni on herkkä hyvinvoinnin, kuormituksen ja yleisen terveyden mittari. Monet eri asiat voivat vaikuttaa ja heijastua helposti uneen ja sitä kautta vireystilaan. Unettomuus voi olla unensaannin vaikeutta, yöllisiä heräämisiä tai muu unen ylläpitämisen vaikeus. Lisäksi unihäiriön taustalla voi olla esimerkiksi uniapnea, jokin hormonaalinen syy esim vaihdevuodet tai kilpirauhasongelmat tai elimellinen unihäiriö. Univalmentajan tai unihoitajan kanssa voi aloittaa selvittämällä, millaisesta univaikeudesta voisi olla kyse ja miten sitä kannattaisi hoitaa. Voit myös varata ajan suoraan unilääkärille tai uneen perehtyneelle lääkärille. Tarvittaessa hoitohenkilökuntamme ohjaa sinut oikealle asiantuntijalle.

Väsymystä esiintyy käytännössä kaikilla jossain vaiheessa elämäänsä. Jokainen kokee itsensä etenkin iltapäivisin ainakin jonkin verran väsyneeksi. Vireystilamme voi myös vaihdella päivästä toiseen. Jos päiväväsymys jatkuu selvästi voimakkaampana kuin läheisillä, ystävillä ja työtovereilla, tulisi sen syy selvittää. Yleisin päiväaikaisen väsymyksen ja uneliaisuuden syy on liian vähäinen yöuni useimpina öinä viikossa. Väsymyksen taustalla voi olla myös ei-elimellinen unettomuus, hoitamaton uniapnea, univalverytmin häiriö tai jokin muu elimellinen syy esim masennus, kilpirauhasen vajaatoiminta, diabetes, anemia tai infektiot. Välillä väsymystä voi myös aiheuttaa käytössä olevat lääkkeet tai liiallinen alkoholin käyttö. Väsymys liittyykin oireena moniin sairauksiin ja sitä esiintyy erityisesti monien pitkäaikaissairauksien yhteydessä.

Väsymys voi olla fyysistä tai henkistä ja ilmetä myös aloitekyvyttömyytenä tai muisti- ja keskittymisvaikeutena.

Lääkärin vastaanotolla arvioidaan ja selvitetään kattavasti väsymyksen taustat. Voimme tutkia väsymystä laaja-alaisesti niin laboratorio-, kuvantamis-, kuin unitutkimuksin. Esimerkiksi laboratoriotutkimuksilla saamme poissuljettua elimellisiä syitä. Unitutkimukset mm. aktigrafi ja laaja unitutkimus eli unipolygrafia mahdollistavat arvion unen palauttavasta vaikutuksesta ja unen laadusta. Tutkimusten jälkeen osaamme auttaa ja suunnitella sinulle paremman ja kokonaisvaltaisemman jatkohoidon.

Tutustu unituotteisiin verkkokaupassamme.

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.