Väsymys

Väsymystä esiintyy käytännössä kaikilla jossain vaiheessa elämäänsä. Jokainen kokee itsensä etenkin iltapäivisin ainakin jonkin verran väsyneeksi. Vireystilamme voi myös vaihdella päivästä toiseen. Jos päiväväsymys jatkuu selvästi voimakkaampana kuin läheisillä, ystävillä ja työtovereilla, tulisi sen syy selvittää. Yleisin päiväaikaisen väsymyksen ja uneliaisuuden syy on liian vähäinen yöuni useimpina öinä viikossa. Väsymyksen taustalla voi olla myös ei-elimellinen unettomuus, hoitamaton uniapnea, univalverytmin häiriö tai jokin muu elimellinen syy esim masennus, kilpirauhasen vajaatoiminta, diabetes, anemia tai infektiot. Välillä väsymystä voi myös aiheuttaa käytössä olevat lääkkeet tai liiallinen alkoholin käyttö. Väsymys liittyykin oireena moniin sairauksiin ja sitä esiintyy erityisesti monien pitkäaikaissairauksien yhteydessä. Väsymys voi olla fyysistä tai henkistä ja ilmetä myös aloitekyvyttömyytenä tai muisti- ja keskittymisvaikeutena.

Lääkärin vastaanotolla arvioidaan ja selvitetään kattavasti väsymyksen taustat. Voimme tutkia väsymystä laaja-alaisesti niin laboratorio-, kuvantamis-, kuin unitutkimuksin. Esimerkiksi laboratoriotutkimuksilla saamme poissuljettua elimellisiä syitä. Unitutkimukset mm. aktigrafi ja laaja unitutkimus eli unipolygrafia mahdollistavat arvion unen palauttavasta vaikutuksesta ja unen laadusta. Tutkimusten jälkeen osaamme auttaa ja suunnitella sinulle paremman ja kokonaisvaltaisemman jatkohoidon.

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.